Login

Inloggen voor werknemers

Hier krijg je toegang tot je eigen salarisadministratie. Je kunt hier altijd terecht voor je urendeclaraties, jouw persoonlijke gegevens, salarisspecificaties, jaaropgaven en meer.

Inloggen voor werkgevers

Hier krijgt u als inlener toegang tot de relevante informatie over onze arbeidskrachten die werkzaam zijn in uw bedrijf alsmede voor raadpleging van onze onderlinge afspraken.