Certificaten

Attentus is in het bezit van de volgende certificaten, welke essentieel zijn in de uitzendsector.

SNA Keurmerk: NEN-4400-1

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. Met name bestemd voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. Alle bestuurders en intercedenten van Attentus zijn in het bezit van een VIL-VCU Diploma.