Diensten

Uitzenden

Soms kiest een werkgever ervoor om een nieuwe werknemer als uitzendkracht in te huren. Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever (werkgever / inlener). Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Door tijdelijk personeel in te zetten kan een werkgever effectief inspelen op momenten waarbij er snel extra arbeidskrachten nodig zijn. Uitzendkrachten kunnen ook goed ingezet worden om vast personeel te vervangen tijdens (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof.

Attentus beschikt over een zeer divers personeelsbestand. Naast onze Nederlandse arbeidskrachten kunnen wij ook inspelen op specifieke behoeften van opdrachtgevers. Zo kan het voorkomen dat een opdrachtgever al een team van Poolse medewerkers aan het werk heeft en graag dat team wilt uitbreiden met Pools sprekende arbeidskrachten. Gecertificeerde steigerbouwers uit Hongarije, gediplomeerde lassers uit Portugal, Russisch sprekende isolatiemonteurs of Duitstalige elektromonteurs; dit alles is mogelijk bij Attentus.

Detacheren

Detacheren is eigenlijk een vorm van uitzenden, maar dan met vooraf vastgestelde werkuren en einddatum. Detachering is dus aantrekkelijker voor een werkgever wanneer er voor langere tijd extra werk is of wanneer de gezochte arbeidskracht met een specifieke kennis schaars is. Detachering komt veel voor in de techniek, industrie, de ICT en de financiële wereld. Een detacheringsperiode kan maanden duren, maar ook jaren. Het hoeft niet fulltime te zijn. Er zijn ook constructies mogelijk waarbij je iemand bijvoorbeeld een paar jaar lang één dag in de week inhuurt. Daarnaast is detacheren voor veel werkgevers een aantrekkelijk tussenstation alvorens de gedetacheerde direct in dienst te nemen.

Er zijn veel voordelen voor een werkgever om een gedetacheerde in dienst te nemen. Zo kan een werknemer voor ruim 5 jaar gedetacheerd worden en neemt Attentus als ‘juridisch werkgever’ van de werknemer veel administratief werk uit handen van de opdrachtgever oftewel de ‘feitelijke werkgever’. Zoals de arbeidsovereenkomsten, de salarisadministratie en de communicatie met derden over eventuele loonbeslagen of schuldsaneringstrajecten. Daarnaast is Attentus bij ziekte van de werknemer verantwoordelijk voor naleving van de Arbowet.

ZZP

ZZP staat voor: Zelfstandige Zonder Personeel. Jaarlijks starten duizenden mensen een eigen bedrijf, vanuit ieder vak ontstaan ZZP’ers met een verschillende invalshoek. Veelal heeft een startende ZZP’er een ruime werkervaring bij diverse bedrijven opgedaan. Attentus weet deze ZZP’ers te bereiken, zodat ze bij een geschikte opdrachtgever aan de slag kunnen. Klik hier voor de pagina over ZZP.