Sektory

Telekom

W tym sektorze trwają prace nad projektowaniem, budową, instalacją, zarządzaniem i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych z poziomu podziemnego na duże wysokości. Rozwinął się w sektor, którego nie można już ignorować w infrastrukturze IT i oferuje szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Attentus jest dobrze zorientowany w tej branży i oferujemy możliwości pracy na stanowiskach takich jak inżynier, planista, planista pracy lub inżynier ds. Światłowodów.

Technika

Ten sektor składa się z różnych podsektorów, takich jak inżynieria procesowa, budowa sprzętu i przemysł metalowy. Ze względu na starzenie się społeczeństwa i niewystarczającą rekrutację, Holandia ma coraz mniej wykwalifikowanych techników. Attentus nieustannie poszukuje europejskich pracowników do wymagających i twórczych miejsc pracy, takich jak: mechanik izolacji, inżynier centralnego ogrzewania, hydraulik, spawacz, licznik lub mechanika budownictwa niemieszkaniowego.

Przemysł

W ramach tego sektora nacisk kładziony jest na wytwarzanie produktów, materiałów i artykułów za pomocą automatyzacji i robotów. Holenderski przemysł koncentruje się głównie na przetwórstwie żywności, urządzeniach elektrycznych (przemysł lekki) oraz chemii i rafinacji ropy naftowej (przemysł ciężki) lub przemyśle petrochemicznym. Attentus oferuje dobre możliwości zatrudnienia dzięki różnorodnym pracom od pracownika produkcji po głównego operatora.

Logistyka

Holandia jest znana jako kraj transportowy par excellence. “Brama do Europy” ma duże możliwości transportu wody, powietrza lub dróg. Transport nie jest możliwy bez całej pracy, która go poprzedza. Oprócz dobrych kierowców, Attentus oferuje również funkcje między innymi pracownikom magazynu, komisarzom zamówień, pakowaczom, kierowcom wózków wysokiego zasięgu, pracownikom archiwów lub kierownikom zespołów.