Op je werk kan je te maken krijgen met discriminatie, bijvoorbeeld pesterijen op de werkvloer, je wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat je te oud bent of je bent een arbeidsmigrant en krijgt lager betaald dan je collega. Discriminatie is natuurlijk geen fijn fenomeen, maar wat houdt het exact in? En wat voor maatregelen worden er getroffen?

Volgens de Rijksoverheid betekent discriminatie dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst. Als iemand zonder rijbewijs wordt afgewezen voor een baan als taxichauffeur is dit volkomen terecht. Er is pas sprake van discriminatie als diegene niet wordt aangenomen omdat deze persoon bijvoorbeeld een donkere huidskleur, een vrouw is of bijvoorbeeld moslim is.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, dat discriminatie onaanvaardbaar is. Dus ook op de arbeidsmarkt. Deze brief kwam naar aanleiding van een onderzoek van het TV-programma Radar. Hieruit kwam naar voren dat uitzendbureaus op grote schaal meewerken aan discriminatie. Om dit probleem tegen te gaan in de uitzendbranche worden medewerkers voorgelicht en meldingen van discriminatie onderzocht.

Discriminatie is onaanvaardbaar, ook op de arbeidsmarkt, zegt het Kabinet. Er komt daarom extra toezicht vanuit de inspectie op de uitzendbranche, die zelf ook maatregelen neemt om discriminatie tegen te gaan. Daarnaast waarschuwt de NBBU op haar website alert te zijn op discriminatie in het werkveld. Bovendien geeft de NBBU ook aan dat het met alle betrokkenen om de tafel wil gaan zitten om een oplossing te vinden voor dit probleem.

Wij willen dit probleem tegen gaan door te blijven informeren en voorlichten van onze leden en werknemers. Daarnaast zullen we meldingen van discriminatie per direct oppakken die vervolgens grondig worden onderzocht. Als er sprake is van discriminatie zal dit consequenties met zich mee brengen voor de dergelijke partij. Kortom, wij zijn volkomen tegen discriminatie en willen een werkomgeving waar discriminatie niet voorkomt.

Wij beëindigen deze blog met de volgende quote: “Our true nationality is mankind.” (H.G. Wells)

Waar liggen uw kansen?
Bent u benieuwd naar wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.